Sunday, 23 September 2012

A Review!

A friend of a friend (screen name "Seneca") has kindly written a review of my book. I reproduce it here with permission. The review is in Dutch, so I have made the best shot I can at translating it into English. This was not an easy task, since my Dutch is both rusty and 30 years out of date!

Going galactic
Review by Seneca at

Neil Humphrey schreef met Going galactic een libertarische sci-fi roman. De wereld wordt gedomineerd door politiek, overheden, bureaucratie en corruptie. De buitenaardse Company for Galactic Advancement besluit om de ontwikkeling van de aarde een zet in de goede richting te geven. Daartoe start men een project op met mensen van verschillende nationaliteiten. Hoofdpersoon Neil uit Engeland zet zich met zijn teamgenoten aan deze Herculestaak.

Na hun opleiding en diverse bezoekjes aan de meest merkwaardige creaturen als 6 meter lange slangen, kerstbomen en eekhoorns wordt de oude Aarde gerevitaliseerd. Via een push & pull systeem worden mensen verplaatst naar een trainingfaciliteit (beam me up Scotty !), opgeleid en weer teruggestraald. Dan worden de bad guys opgepakt als dictators, oorloghitsers, machthebbers en bureaucraten. De wereld koerst naar meer vrijheid, welvaart, recht en vrede.

Going Galactic valt op door de vlotte stijl en positieve aanpak. Al wordt er hier en daar wat veel vergaderd en blijkt hiĆ«rarchie helaas ook galactisch te zijn. Het boek heeft ook een Nederlandse touch. In het team treffen we Cees uit Amsterdam die de projectgroep onder andere voorziet van bier en dames uit het Red Light district.

Er wordt teruggegrepen op religie, mythes en sagen in een moderne setting. Het rapturethema  doemt bijvoorbeeld op bij het laten verdwijnen van mensen. De situatiebeschrijvingen doen af en toe denken aan Dan Brown (Da Vinci Code) maar grondig is het wel.

Al met al een prettig leesbaar, humorvolle en creatieve toekomstroman waarin dit keer – voor de verandering – het Goede het Kwade overwint !

Going Galactic is verkrijgbaar in het Engels via o.a. Amazon en Blackwell’s.

English translation by Neil:

With Going Galactic, Neil Humphrey has written a libertarian science-fiction novel. The world is dominated by politics, governments, bureaucracy and corruption. The Company for Galactic Advancement decides to give Earthly development a push in the right direction. To this end, they set up a project with people from many countries. The team leader, Neil from England, and his team set about this Herculean task.

After their preparation, and encounters with notable creatures – such as 6 metre long snakes, Christmas trees and squirrels – the Earth is re-vitalized. Via Pushing and Pulling (beam me up, Scotty!), people are brought to a place of education, trained and sent back. Then the bad guys – like dictators, warmongers, rulers and bureaucrats – are arrested. The world moves towards more freedom, wealth, justice and peace.

Going Galactic, in a smooth style, takes a positive approach. Though here and there, unfortunately, there do appear to be hierarchies in the Galaxy. The book also has Dutch interest. In the team we find Cees from Amsterdam, who, among much else, brings to the project beer and ladies from the red-light district.

There are backward looks to religion, myths and sagas in a modern setting. The “rapture” theme is present, for example in the disappearance of people who are Pulled. The narrative now and then makes you think of Dan Brown (Da Vinci Code); but this book is radical.

All in all, a pleasant read, and a humorous and creative first novel, in which – for a change! – good wins over evil.

No comments: